Život je
     zaujímavý
      a vzrušujúci

Kaktusy Peru


    Všetky fotografie bez označenia fotografa sú moje vlastné, ostatné pri ktorých je meno, som si vyžiadal povolenie a dostal ho písomnou a ústnou formou.

    Islaya omasensis, MSN 52, Omas, 800 m.n.m.

   


    Islaya islayensis {bicolor}, MSN 50, San Juan {Nasca}, 330 m.n.m.

   


    Islaya islayensis, Chala, 180 m.n.m.

   


    Islaya islayensis, Atico, 50 m.n.m.

   


    Islaya islayensis, Za vojenským priestorom, smer Tacna, za mestom Arequipa, 790 m.n.m.

   


    Islaya islayensis {copiapoides}, Las Calaveritas, 230 m.n.m.

   


    Pygmaeocereus bieblii v. kuehasii Ancash, 520 m.n.m.

   


    Pygmaeocereus bieblii v. kuehasii Ancash, 645 m.n.m.

   


    Pygmaeocereus bieblii v. kuehasii Ancash, 735 m.n.m.

   


    Pygmaeocereus bieblii Ancash, 800 m.n.m.

   


    Pygmaeocereus bieblii Ancash, 1233 m.n.m.

   


    Pygmaeocereus bieblii Ancash, 1670 m.n.m.